רענן טולדו - מעברים

ניהול פרויקטים בנדל"ן

Facebook

sms

Phone

website

mail

whatsapp

חברת מעברים - סל השירותים:

אפיון וכתיבת פרוגרמה מקצועית למיפוי צרכי הארגון.
איתור נכסים פוטנציאליים.
ניהול פרויקט עבודות ההתאמה/ בנייה.
ניהול המעבר הלוגיסטי של העובדים.

אם נפגשנו, שמח על כך, אם עדיין לא – אשמח להרחיב על כך.